Integritetspolicy/GDPR

Senast Uppdaterade 2022-10-25
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande: 

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:

För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:

Vi sparar namn och mailadress hos vår mailleverantör Mailerlite eller New Zenler för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER & MEDLEMSKAP:

Ditt namn och mailadress finns även registrerad i vår kursportaler New Zenler då det är din inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du kursen via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.

Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparas på kurssidan.

4. PÅ WEBSIDAN:

Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR

Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i vårt enkätprogram Typeform med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas det.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på maria@kunskapskalla.com Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

ANSVAR ÖVER UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

För den enskilda firman Maria Hedman Holmblad (680724–6688) är Maria Hedman Holmblad ansvarig för insamlandet av personuppgifter.
Kontaktas på
076-130 77 48,
via mejl maria@kunskapskalla.com eller
post: Maria Hedman Holmblad
Bryggargatan 9
69331 Degerfors