Behöver du ha mer kunskap och stöd för att kunna stödja din närstående med demens och samtidigt må bra själv?

Vill du känna
Mindre stress - Mer samvaro - Bättre kommunikation?

Det är överväldigande när en närståendes kognition försämras. Det är mycket som förändras i vardagen, förutom att personens minne blir sämre. Ofta försämras det logiska tänkandet, en del blir misstänksamma mot personer i sin omgivning och en del får personlighetsförändring. Även om du sörjer förlusten av hur saker och ting var tidigare, finns det fortfarande många möjligheter. Jag kan hjälpa dig att underlätta vardagen för er båda.
En person som har demens är fortfarande samma person, även om de kognitiva försämringarna gör det svårare för personen att klara av sin vardag. Personen kämpar med sina nedsättningar och det kan lätt bli missförstånd när ni kommunicerar med varandra. När du har lärt dig hur du kan stödja de förmågor som personen fortfarande har kvar, kommer ni båda att få en bättre vardag tillsammans.

Vill du ha stöd av mig?

Skriftlig coaching - online

Upplev anhörigstöd på ett helt nytt sätt!

Jag förstår att du kanske tänker ”vad då på ett nytt sätt”?
Låt mig berätta hur skriftlig coaching går till:
- Att skriva ner dina tankar och känslor och få respons på det, kan ge dig en återhämtning och ny energi.
- Du har stor frihet att arbeta med dina Coachingbrev när det passar dig.
- Du kan ta en paus och återkomma vid ett senare tillfälle.
- Du behöver inte passa någon tid, inte åka iväg och du kan sitta på ditt favoritställe där du känner dig trygg.

Du kan läsa mer genom att beställa min broschyr om detta nedan. Du får den i ett mail i din mailbox.

I have read and agree to the terms & conditions.

Anhörigkompassen innehåller 5 områden:

Vardagsliv & bemötande
Vardagslivet påverkas på många olika sätt.
”Innan man vet vad demens egentligen innebär, tänker man att det bara är minnet som påverkas. Men det stämmer ju inte. ALLT påverkas! Det finns ingen logik kvar, vardagen fungerar inte, hon vet inte om hon tagit sina mediciner eller om hon ätit. Hon vill klara sig själv, men måste ha stöd i allt”!
Det här sa en anhörig till mig vid ett tillfälle och jag tror att många anhöriga känner igen detta. Av den anledningen är det viktigt att vi runt personen vet hur vi kan stödja nedsättningarna på ett bra sätt, så att personen kan vara så självständig som möjligt och inte känner sig misslyckad.
Du kan läsa om vikten av social stimulans här:

Kommunikation
De kognitiva nedsättningarna hos en person med demens gör att det kan bli missförstånd i kommunikationen. Ibland kan personen med demens anklaga anhöriga för saker som inte stämmer. Då är det lätt att börja argumentera med personen för att övertyga personen om att det är fel. Jag brukar säga ”Du kan aldrig vinna en argumentation med en person som har demens”. Argumentation leder till att ni båda blir frustrerade.
Ta ett par djupa andetag och fundera på vad som ligger bakom det personen säger. Är det kanske en rädsla för något?
Jag utgår från Validationsmetoden i all kommunikation. Att validera, betyder enligt Naomi Feil, att kommunicera på ett respektfullt, känslomässigt sätt. Naomi har utvecklat både verbala och icke verbala kommunikationstekniker för att lättare kunna kommunicera med personer som har kognitiv sjukdom. Målet med varje ”validationsmöte” är att utforska vad som händer inom den andre personen och ge personen en chans att uttrycka sig själv. Du följer den andras logik, korrigerar inte eller ljuger. Du är helt enkelt där som en följeslagare, en pålitlig lyssnare. 

Vilket stöd behövs för att personen ska vara så självständig som möjligt?
När en person får en demenssjukdom/kognitiv sjukdom kan det vara bra att ta reda på vilket stöd och hjälp personen kan få av kommunen eller andra föreningar. Det kan handla om hemtjänst, dagverksamhet osv, Detta kan  en biståndshandläggare ge vägledning i.
Det finns även en mängd hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet för den som har en demenssjukdom.  Det kan handla om vanliga hjälpmedel som många äldre behöver, till exempel rollator, hör- eller synhjälpmedel. Men för den som har svårt att minnas eller hitta är det viktigt att också få kognitiva hjälpmedel som t.ex. dag- och nattklocka, spisvakt osv. 

Vad betyder det att vara anhörig till en person som har kognitiv sjukdom?
Du som anhörig hamnar i en helt ny situation som är en fortgående process - en resa från upptäckten, rollen som anhörig, beslutsfattande och till en förändrad livssituation.
Att ta hand om sig själv som anhörig 
Att ta hand om sig själv hamnar ofta långt ner på listan när man stöttar en person som har demens i vardagen. Men det är minst lika viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande.
Du går från en familjerelation till att leva i och med sjukdomen dygnet runt Många säger att kognitiv sjukdom är anhörigas sjukdom. Det stämmer till viss del. Det är en livskris både för dig och din närstående. När du stöttar din närstående med demens kan det kännas tungt och jobbigt ibland. Ibland triggar detta igång en mängd känslor, inklusive rädsla, ångest, ilska eller sorg. Acceptera dessa känslor. De betyder inte att du inte bryr dig om din närstående. De visar bara att du är mänsklig. Det är också viktigt att du prioriterar egentid, för att undvika att du själv blir sjuk eller får stressrelaterade problem. Fråga dig: Vad ger mig energi? Vad är mina behov och glädjekällor? Läs mer här

Vad är demens?
Det här är en webbkurs som ingår om du väljer att bli årsmedlem i medlemstjänsten. Demens är inte en sjukdom. Det är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Vid demens försämras vanligen förmågor som är kopplade till vårt tänkande och intellekt, s.k. kognitiva förmågor.  Demenssjukdomar är vanliga, kroniska och invalidiserande sjukdomar. För att en person ska få en demensdiagnos krävs en minnesstörning samt minst ytterligare en kognitiv störning, tex försämrat omdöme, svårigheter med språket eller praktiska göromål eller nedsatt förmåga att tänka abstrakt. Inom vården går man över mer och mer till att säga kognitiv sjukdom istället för demenssjukdom

Alla kurser

Ingen kurs att lista.

Skriftlig coaching -
Anhörigstöd på ett nytt sätt

Det handlar om att hjälpa dig, att ta dig från din nuvarande situation till dit du vill komma, detta görs helt med hjälp av skriftlig kommunikation. Genom kraftfulla frågor och stöttning . Du kan läsa mer genom att klicka på länken nedan.

Kontakta mig

Har du någon fråga eller vill komma i kontakt med mig?
Klicka på länken nedan för att skicka ett meddelande till mig. Jag hör av mig inom max 2 vardagar

Online föreläsning

Jag planerar att ha online föreläsning "Demens och verktyg i vardagen" under v.39 Mer information kommer i augusti.