OUR

Blog

Still on the fence about working with us? Don't rush! Spare some time to go through some amazing digital trends and check out our say on it!
Maria Holmblad

Att stödja en person med demens kan vara positivt och givande, men det kan också vara mycket utmanande. Några områden anhörigvårdare behöv ...

Maria Holmblad

Mycket forskning visar att social stimulans är viktigt vid kognitiv sjukdom. Här beskrivs fördelarna med social stimulans